Polityka prywatności serwisu dekornik.pl

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z niniejszego serwisu internetowego pod adresem: dekornik.pl (strona prezentująca Dekronik Katarzyna Rostkowska) wyrażają Państwo zgodę na zasady opisane w niniejszej Polityce prywatności.
Gromadzimy dane osobowe, przekazywane w trakcie korzystania ze strony dekornik.pl z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym ze strony firmy, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Kto jest administratorem danych osobowych przekazywanych w trakcie korzystania ze strony dekornik.pl?

Administratorami danych osobowych jest Dekronik Katarzyna Rostkowska | Prokuratorska 8, 02-074 Warszawa | NIP: 525-222-01-52, REGON: 141820136

Jak działa strona dekornik.pl?

Korzystanie ze strony internetowej polega na jej przeglądaniu celem zapoznania się z przedmiotem działalności Dekronik Katarzyna Rostkowska (oferowanymi usługami oraz produktami) oraz pozostawieniu danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e – mail, telefonu) w celu otrzymania odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytania lub realizacji zamówienia.

Jakie dane gromadzimy?

Dane gromadzone za pomocą formularza to: imię, nazwisko, email lub telefon. W celu realizacji zamówienia gromadzimy dodatkowo: adres zamieszkania, adres wysyłki oraz niezbędne dane w celu wystawienia rachunku lub faktury. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu kontaktu zwrotnego oraz realizacji usług, które Państwa interesują. Możemy również rejestrować dane, kiedy kontaktujecie się Państwo z nami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Serwis korzysta również z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej proszę przejść do naszej Polityki cookies.

Jak korzystamy z Twoich danych?

Przekazane dane osobowe wykorzystujemy tylko w celu nawiązania kontaktu z osobami zainteresowanymi (wysyłającymi zapytania za pomocą formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adresy e – mail wskazane na stronie) lub celem realizacji usług firmy w związku ze złożonym zapytaniem. Przekazanie przez Państwa danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio na wskazane na stronie adresy e – mail jest przez nas traktowane jednoznacznie jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych powyżej.

Jakie są twoje prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych?

Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, możliwość ich poprawiania, jak również do cofnięcia zgody w każdym czasie. W tym celu powinieneś skontaktować się z nami.

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo przekazanych danym osobowych i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.

Prawa autorskie

Strona internetowa jak również treści na niej zamieszczone stanowią wyłączną własnością Dekronik Katarzyna Rostkowska. Zapraszając odwiedzających do korzystania ze strony dekornik.pl, zwracamy uwagę na wymóg poszanowania praw własności intelektualnej. Strona zawiera chronione prawem autorskim treści, znaki towarowe oraz inne materiały, w szczególności teksty, grafikę, rysunki, animacje, dźwięki i programy. Układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego. Kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie treści prezentowanych na stronie internetowej do celów innych niż osobisty użytek (związany z osobistą działalnością) wymaga uprzedniej, pisemnej zgody partnerów firmy.

Postanowienia końcowe

Poprzez przystąpienie do korzystania ze strony internetowej, każda korzystająca z niej osoba wyraża zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.

Nasze dane kontaktowe

Wszystkie niezbędne dane kontaktowe znajdują się na stronie dekornik.pl w zakładce KONTAKT. W kwestiach dot. przetwarzania danych osobowych proszę o kontakt z Paulina Glanowska paulina@dekornik.pl